با حکم مهندس علی مقدس زاده سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منصوب شد

به گزارش کیش نیوز ، با ابلاغ مهندس مقدس زاده مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، امیر ترکاشوند به عنوان سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی این شرکت منصوب شد .

در حکم مهندس مقدس زاده خطاب به ترکاشوند آمده است: با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت منصوب

می شوید. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

پیش از این مهندس عباسعلی نجاتی سلیم مسئولیت این مدیریت را بر عهده داشت.

شایان ذکر است، ترکاشوند با حفظ سمت سرپرستی اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت عمران، آب و خدمات کیش به این سمت منصوب شد.

  • منبع خبر : کیش نیوز