اطلاع رسانی به مخاطب و بهره وری از قابلبت رسانه ها و مطبوعات از موثر ترین و کم هزینه ترین ابزارهای نظارت بر قیمتها و ارئه مطلوب خدمات عمومی است.

موضوع نظارت بر ارائه خدمات عمومی، گردشگری و بازار عرضه و فروش کالا همواره یکی از مطالبات مردم و گردشگران در جزیره گردشگری کیش بوده و هرساله بویژه در ایام تعطیلات و برگزاری رویداد های فرهنگی و گردشگری، نشست‌های متعددی در این زمینه برگزار می شود.

گرچه در این جلسات مسائل مختلف، از زوایای صنفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مواردی به باز بینی و تدوین مقررات جدید منجر می شود و مسؤلان تلاش کنندکه طبق یک برنامه مبتنی بر نظارت، روند ارائه خدمات به گردشگران و مسافران ساماندهی شود، اما واقعیت این است که تا زمانیکه که مبحث مهم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطب یا خدمات گیرنده مورد توجه قرار نگیرد، رسیدن به شرایط مطلوب دشوار است و “آش همان آش است و کاسه همان کاسه”.

این بدان معنا نیست که اقدام‌های نظارتی و کنترلی نادیده گرفته شود بلکه تاکید براین است که در کنار این اقدامات مقطعی، لازم است به کارکردهای رسانه‌ای، اطلاع رسانی شفاف، بموقع و در نهایت فرهنگ سازی و خودآگاهی عمومی به عنوان یک متغیر اثرگذار و پایدارتوجه شود.

اطلاع رسانی هدفمند به عنوان یکی ازساختارهای بنیادین، موثر و پیشرو توسعه عمومی و تنظیم بازار و خدمات، یکی از نیازها و ضرورتهای جوامع امروز، بویژه جامعه ماست که همواره به لحاظ ذهنی آماده خیز برداشتن به سوی افزایش قیمتها و استفاده از شرایط غیر شفاف است.

از طرفی استفاده از رسانه‌ها و اطلاع رسانی به عموم مردم در مقایسه با پایش های حضوری، از نگاه کارشناسان یک روش پایدار، مؤثر، صریح، زود بازده و کم هزینه برای کنترل بازار و تعدیل نرخ خدمات است.

در قالب این رویکرد از یکسو خدمات گیرنده، به عنوان ناظر با برخورداری از اطلاعات و آگاهی لازم، دست به انتخاب می‌زند و از دیگر سو، خدمات دهنده نیز خود را در معرض مقایسه و نظارت می بیند و به ناچار در مسیر رقابت سالم قرار می‌گیرد، ضمن اینکه این روش از نظر وقت و نیروی انسانی پایشگر، قابل توجه است.

لازمه این اقدام پایدار، وجود مجموعه یا کارگروهی از کارشناسان اقتصادی است که نرخ و تعرفه کالا، خدمات مختلف، ارزاق عمومی، خدمات تفریحی و… را بشکلی منصفانه رصد و با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و فروشنده مشخص و از طریق رسانه‌ها، مطبوعات و شبکه‌های مختلف بطور مستمر اعلام نمایند.

وجود سامانه های فعال آگاهی بخش و بهره گیری از همه ابزارهای اطلاع رسانی برای جزیره گردشگری کیش که سالانه پذیرای میلیونها گردشگر از نقاط کشور و جهان است یکی از نیاز های اساسی و ساختاری گردشگران و نخستین شاخصه شهر هوشمند است.

تبدیل کیش به شهر هوشمند به عنوان یکی از راهبردهای این منطقه هم اکنون مورد توجه قرار دارد و در این زمینه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی هوشمند و بموقع به گردشگران و شهروندان، حذف واسطه ها و ارتباط مستقیم بین خدمت گیرنده و خدمت دهنده یک نیاز اساسی است.

علاوه بر این، نقش مهم رسانه‌ها در تولید و توزیع اطلاعات مورد نیاز بازار سرمایه، فضای اطلاع رسانی شفاف و انتشار دقیق و سریع اطلاعات قطعاً کارایی بیشتر بازار سرمایه و زمینه توسعه بازار را فراهم می کندو بر اساس همین نقش کلیدی است که سازه اطلاعات و رسانه در کنار سایر ارکان بازار سرمایه و تولید قرار می‌گیرد.

  • نویسنده : محمد سلطانمرادی
  • منبع خبر : ایرنا کیش