رضا همدانی مدیرعامل گروه گردشگری تاپ تورز از پرواز مستقیم کیش - اربیل در آینده ای نزدیک خبر داد :

بالاخره پس از ماهها رایزنی و پیگیری های مداوم ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺮواز ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ – ﻛﻴﺶ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ بیدریغ دﻛﺘـﺮ ﻣﻈﻔــﺮى ﻣــﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘــﻪ آزاد ﻛــﻴﺶ و ﺑﻪ ﻫﻤـﺖمجموعه خوب گروه گردشگری ﺗـﺎپ ﺗـﻮرز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻣﺎﻫﺎن به زمین نشست.
به‌گزارش کیش نیوز ، رضا همدانی موسس و مدیرعامل گروه گردشگری تاپ تورز با اشاره به برقراری خط پروازی دو طرفه بین سلیمانیه عراق و جزیره کیش توسط ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻣﺎﻫﺎن گفت : ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ ﮔﺮدﺷـﮕﺮى ﻛـﻴﺶ ﻗﻄﻌـﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺪاوم ﺑـﺎ ﻛﺸـﻮرﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘـﻪ و همسایه بوده و ﺑﺮﻗﺮار نمودن ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮوازى از اﺻﻠﻰ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪام برای جذب گردشگران خارجی خواهد بود .


همدانی با بيان اينكه پرواز مستقيم کیش- سلیمانیه نخستين پرواز مستقیم اقلیم کردستان عراق به این جزیره زیبا و مرجانی می باشد، گفت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، اين پروازها در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می شود و ساعت ورود پرواز از سلیمانیه ۱۰:۵۰ و پرواز خروج از کیش به مقصد سلیمانیه ۱۱:۵۰ برقرار خواهد بود که خوشبختانه با فرود اولین هواپیمای حامل گردشگران اقلیم کردستان در فرودگاه بین المللی کیش این پرواز برقرار گردید.
رضا همدانی در ادامه هدف مجموعه گروه گردشگری تاپ تورز را ارتقا و توسعه گردشگری کیش عنوان نمود و گفت: ما به دنبال ارائه خدمات با کیفیت برای افزایش و جذب گردشگر خارجی هستیم تا بتوانیم از این طریق به بهبود مسائل اقتصادی فعالان اقتصادی جزیره زیبای کیش کمک نماییم.
مدیرعامل گروه گردشگری تاپ تورز ، پتانسیل بالای جزیره کیش را در جذب گردشگر خارجی مناسب برشمرد و گفت : جزیره کیش با برخورداری از سواحل و جاذبه های دریایی بسیار زیبا هم اکنون به عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگران و پایلوت گردشگری دریایی در کشور و منطقه مطرح است که با داشتن زیرساخت های بسیار مناسب و موقعیت جغرافیایی متناسب ، سواحل زیبای مرجانی و آب های زلال و همچنین هوای بسیار مطبوع ، زیر ساخت های بسیار مناسب گردشگری از پتانسیل بالقوه و بسیار بالایی در جذب گردشگر خارجی بخصوص کشورهای همسایه برخوردار می باشد .


همدانی در ادامه به سفر ﮔﺮوﻫﻰ از ﺗﻮر اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎى بزرگ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ و ارﺑﻴـﻞ ﺑـﻪ دﻋـﻮت گروه ﺗـﺎپ ﺗـﻮرز اشاره نمود و گفت : در اوﻟـﻴﻦ ﭘـﺮواز سلیمانیه ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ﮔﺮوﻫﻰ از ﺗﻮر اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎى ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ و ارﺑﻴـﻞ به کیش ﺳﻔﺮ نموده ﺗـﺎ ﺑـﺎ آﺷـﻨﺎﻳﻰ ﺑـﺎ ﺟﺎذﺑـﻪ ﻫـﺎى ﮔﺮدﺷـﮕﺮى جزیره و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫـﺎ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰارى ﺗﻮرﻫـﺎى ﮔﺮدﺷـﮕﺮى ، ﺗﻔﺮﻳﺤـﻰ و ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.که خوشبختانه اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ آنها در روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ٢٩ دى ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﻫﺘﻞ وﻳﺪا ﺑﺮﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ
همدانی در پایان اربیل کردستان عراق را از دیگر بازارهای هدف گردشگری جزیره کیش دانست که جذب گردشگران آنها به جزیره در دستور کار گروه گردشگری ﺗـﺎپ ﺗـﻮرز قرار دارد که بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در آینده ای نچندان دور شاهد پرواز مستقیم اربیل – کیش خواهیم بود که امیدواریم ظرف چند ماه آینده شاهد ورود چشمگیر گردشگران خارجی به جزیره کیش باشیم.


لازم به ذکر است که فراهم كردن امكان تبادل كالا بين كيش و سلیمانیه ، ايجاد همكاري وتعامل ميان تجار وكسبه دو منطقه ، جذب سرمايه گذاران و گردشگران کرد براي فعاليت درجزيره كيش از جمله مزاياي برقراري اين خط پروازي بين كيش و اقلیم کردستان عراق است که با افزايش ارتباطات سازمان منطقه آزاد كيش و سلیمانیه و اربیل شرايط مناسبي براي بهره گيري ازتجارب و پيشرفت هاي اين مناطق در زمينه گردشگري حلال ، تجارت وصنعت، توسعه گردشگري سلامت و ورزشي، معرفي ظرفيت ها وتوانمنديهاي جزيره كيش به آنها و افزايش درآمد زايي و ايجاد اشتغال فراهم خواهد گردید .

  • نویسنده : محمدرضا بازگیر
  • منبع خبر : کیش نیوز